Tiếng NgaSửa đổi

Danh từSửa đổi

кон

  1. (место) chỗ chơi; карт. nơi đặt cửa.
  2. (партия какой-л. игры) ván.

Tham khảoSửa đổi