Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Tính từSửa đổi

духовный

 1. (Thuộc về) Tinh thần.
  духовный облик — bộ mặt tinh thần
  духовный мир — thế giới tinh thần, tâm hồn
  духовныйая близость — [sự] gần gũi về mặt tinh thần
 2. (церковный) [thuộc về] nhà thờ, tôn giáo, giáo hội, giáo đường, tăng lữ.
  духовная музыка — thánh nhạc, âm nhạc ở giáo đường
  духовное лицо — nhà tu hành, tu sĩ

Tham khảoSửa đổi