Tiếng NgaSửa đổi

Danh từSửa đổi

дол , 1c‚уст. поэт.

  1. Thung lũng.

Tham khảoSửa đổi