Tiếng NgaSửa đổi

Danh từSửa đổi

джаз

  1. (оркестр) dàn nhạc jaz (ja).
  2. (музыка) nhạc jaz (ja).

Tham khảoSửa đổi