Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

высокий

  1. cao.
  2. vĩ đại, dữ dội.
  3. the thé.

Từ liên hệ sửa