взыскание

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Danh từSửa đổi

взыскание gt

  1. (долга и т. п. ) [sự] bắt nộp, chế tài, khấu phạt.
    подать на кого-л. ко взысканию — kiện ai để đòi chế tài (khấu phạt)
  2. (наказание) hình phạt, [sự] trừng phạt, [hình thức] kỷ luật.
    наложить взыскание на кого-либо — trừng phạt ai, thi hành kỷ luật đối với ai
    подвергнуться взысканию — bị trừng phạt, bị kỷ luật

Tham khảoSửa đổi