Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Danh từSửa đổi

{{rus-noun-f-1b|root=борьб}} борьба gc

 1. (Cuộc) Đấu tranh, phấn đấu, chiến đấu, vật lộn; (против кого-л. , чего-л. ) [sự] chống.
  борьба за свободу и независимость — [cuộc] đấu tranh giành độc lập và tự do
  борьба с эпидемическими заболеванями — [sự] chống lại các bệnh dịch tễ, chống dịch
  борьба нового со старым — [cuộc] đấu tranh giữa cái mới và cái cũ
  борьба противоположностей филос. — [cuộc] đấu tranh giữa các mặt đối lập
  спорт. — [môn] vật, đánh vật
  классическая борьба — [môn] vật cổ điển
  вольная борьба — [môn] vật tự do

Tham khảoSửa đổi