благоприятный

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Tính từSửa đổi

благоприятный (в разн. знач.)

 1. Thuận lợi, thuận tiện, tốt.
  благоприятный момент — thời cơ thuận lợi, lúc thuận tiện
  благоприятные условия — những điều kiện thuận lợi
  благоприятное обстоятельство — hoàn cảnh thuận lợi, thuận cảnh, cơ hội
  благоприятный фактор — yếu tố tích cực
  благоприятный ответ — câu trả lời ưng thuận
  благоприятный отзыв — ý kiến nhận xét tốt

Tham khảoSửa đổi