Tiếng NgaSửa đổi

Danh từSửa đổi

абв

  1. авиационный отряд для борьбы с вредителями (phi đội chiến đấu phá vật gây hại)
  2. антенна бегущей волны (anten sóng chạy)