абапикальный

Tiếng NgaSửa đổi

Danh từSửa đổi

абапикальный

  • xa đỉnh, xa ngọn