абактинальный

Tiếng NgaSửa đổi

Danh từSửa đổi

абактинальный

  • ngoài tấm tia, xa tấm tia