Tiếng NgaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Физрук

  1. Thể dục giảng sư.