Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗa̤ŋ˨˩ saw˧˧ɗaŋ˧˧ ʂaw˧˥ɗaŋ˨˩ ʂaw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaŋ˧˧ ʂaw˧˥ɗaŋ˧˧ ʂaw˧˥˧

Tính từSửa đổi

đằng sau

  1. Xem phía sau