Khác biệt giữa các bản “chuyên”

gan
n (sửa lỗi ví dụ ko xuống dòng.)
(gan)
*[[颛]]: [[chuyên]]
*[[鄟]]: [[chuyên]]
*[[膞]]: [[chuyên]], [[thuầnthutấm]]
*[[椽]]: [[triện]], [[chuyên]], [[duyên]]
{{mid}}
Người dùng vô danh