Khác biệt giữa các bản “PTSC”

không có tóm lược sửa đổi
{{-vie-}}
{{chờ xoá|quảng cáo}}
 
{{-abbr-}}
PTSC là tên viết tắt của Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (Petroleum Technical Service Corporation).
'''PTSC'''
PTSC là một đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam)
PTSC là tên#Tên viết tắt của Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (Petroleum Technical Service Corporation), một đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam).
3.221

lần sửa đổi