Khác biệt giữa các bản “xã minh tân huyện vụ bản tỉnh nam định”