Khác biệt giữa các bản “khoảng”

n
sửa lỗi ví dụ ko xuống dòng.
n (Bot của Mxn: dời liên kết đến Những)
n (sửa lỗi ví dụ ko xuống dòng.)
{{-noun-}}
'''khoảng'''
# [[phần|Phần]] [[không gian]] hoặc [[thời gian]] được [[giới hạn]] một cách đại [[khái]]. Những [[khoảng trống]] trong [[rừng]]. [[Khoảng]] không [[vũ trụ]]. [[Làm]] [[trong khoảng]] [[mươi]] [[ngày]].
#: ''Những '''khoảng''' trống trong rừng.''
# Độ [[dài]] [[không gian]] hay [[thời gian]] [[nói]] theo ước [[lượng]]; [[khoảng]] độ. [[Còn]] [[khoảng]] [[năm]] [[cây số]] nữa. [[Khoảng]] [[hơn]].
#: '''''Khoảng''' không vũ trụ.''
# [[giờ|Giờ]] [[chiều]]. [[Cô]] [[bé]] [[khoảng]] [[mười lăm]] [[tuổi]].
#: ''Làm trong '''khoảng''' mươi ngày.''
# Độ [[dài]] [[không gian]] hay [[thời gian]] [[nói]] theo ước [[lượng]]; [[khoảng]] độ. [[Còn]] [[khoảng]] [[năm]] [[cây số]] nữa. [[Khoảng]] [[hơn]].
#: ''Còn '''khoảng''' năm cây số nữa.''
#: '''''Khoảng''' hơn 3 giờ chiều.''
#: [[giờ|Giờ]] [[chiều]]. [['']] [[]] [['''khoảng]]''' [[mười lăm]] [[tuổi]].''
# {{term|Chm.}} . Đoạn [[thẳng]] [[không kể]] [[hai]] điểm đầu [[mút]].
 
11.582

lần sửa đổi