Khác biệt giữa các bản “Huế”

New page: {{-vie-}} {{-info-}} {{-pron-}} * Wiktionary:IPA: {{IPA|/{{VieIPA|H|u|ế}}/}} {{-place-}} '''Huế''' # Một thành phố ở miền Trung Việt Nam, tỉnh lị củ...
(New page: {{-vie-}} {{-info-}} {{-pron-}} * Wiktionary:IPA: {{IPA|/{{VieIPA|H|u|ế}}/}} {{-place-}} '''Huế''' # Một thành phố ở miền Trung Việt Nam, tỉnh lị củ...)
(Không có sự khác biệt)