Khác biệt giữa bản sửa đổi của “regret”

n
Chia động từ tiếng Anh
n (Bot của Mxn: thay {{-verb-}} bằng {{-tr-verb-}}, {{-intr-verb-}}, và {{-aux-verb-}})
n (Chia động từ tiếng Anh)
#: ''I '''regret''' being unable to came'' — tôi tiếc là không thể đến được
#: ''I '''regret''' to inform you that'' — tôi lấy làm tiếc báo để ông hay rằng
 
{{-forms-}}
{{eng-verb|base=regret|regret|t|ed}}
 
{{-ref-}}
26.529

lần sửa đổi