Khác biệt giữa bản sửa đổi của “rōmaji”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{-translit-}}
*{{Hira}}: [[ろ]][[う]][[ま]][[じ]]
*{{Kana}}: |[[ロ]][[ー]][[マ]][[字]]
{{-jpn-}}
{{-info-}}
Người dùng vô danh