Khác biệt giữa các bản “kana”

không có tóm lược sửa đổi
{{-Latn-}}
{{-translit-}}
* {{kanji|[[仮]][[名]]}}
*{{Hani}}
* {{hiragana|[[か]][[な]]}}
**{{katakanakanji|[[]][[]]}}
*{{Latn}}
*{{hanviet|[[phản]] [[danh]]}}
* *{{kanjihanviet|[[phản]] [[danh]]}}
* {{hiragana|Hira}}: [[か]][[な]]}}
*{{Kana}}: [[カ]][[ナ]]
 
{{-jap-}}
{{-info-}}
Người dùng vô danh