Khác biệt giữa các bản “kana”

không có tóm lược sửa đổi
{{-japLatn-}}
{{-info-}}
{{-jap-romaji-}}
* {{kanji|[[仮]][[名]]}}
* {{hiragana|[[か]][[な]]}}
*{{katakana|[[カ]][[ナ]]}}
*{{hanviet|[[phản]] [[danh]]}}
{{-jap-romaji-}}
{{-info-}}
{{-noun-}}
'''kana'''
Người dùng vô danh