Khác biệt giữa bản sửa đổi của “rōmaji”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{-jpn-}}
{{-info-}}
{{-jpn-romaji-}}
*{{hiragana|[[ろ]][[う]][[ま]][[じ]]}}
Người dùng vô danh