Khác biệt giữa bản sửa đổi của “rōmaji”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{-jpn-}}
{{-jpn-romaji-}}
*{{hiragana|[[]][[]][[]][[]]}}
*{{katakana|[[]][[]][[]][[]]}}
{{-noun-}}
'''rōmaji'''
Người dùng vô danh