Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wiktionary:Guestbook for non-Vietnamese speakers”

n
:You mean ''[[bún]] [[chả giò]]''? I agree [[wholeheartedly]]. &ndash;&nbsp;[[Thành viên:Mxn|Nguyễn Xuân Minh]] <small>([[Thảo luận Thành viên:Mxn|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Mxn|đóng góp]])</small> 03:54, ngày 26 tháng 12 năm 2006 (UTC)
 
== [[en:Wiktionary:Childchild abuse|child abuse]] ==
 
What is the Vietnamese word for [[en:Wiktionary:Child abuse|child abuse]]? {{vô danh|Abc321|03:20, ngày 23 tháng 6 năm 2007 (UTC)}}