Khác biệt giữa các bản “ưu tú”

New page: {{-vie-}} {{-pron-}} * IPA: {{IPA|/{{VieIPA|ư|u}} {{VieIPA|t|ú}}/}} {{-adj-}} '''ưu tú''' # cái hay người giỏi nhất #: ''Ở công ty này, Cô Sang là nh...
(New page: {{-vie-}} {{-pron-}} * IPA: {{IPA|/{{VieIPA|ư|u}} {{VieIPA|t|ú}}/}} {{-adj-}} '''ưu tú''' # cái hay người giỏi nhất #: ''Ở công ty này, Cô Sang là nh...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh