Khác biệt giữa bản sửa đổi của “reproduction”

n
Bot của Mxn: hợp nhất những định nghĩa bị PiedBot cắt ra từng dấu chấm phẩy
n (Bot của Mxn: hợp nhất những định nghĩa bị PiedBot cắt ra từng dấu chấm phẩy)
'''reproduction''' {{IPA|/ˌri.prə.ˈdək.ʃən/}}
# [[sự|Sự]] [[tái sản xuất]].
# [[sự|Sự]] [[sinh sôi]] [[nẩy]] [[nở]]; [[sự]] [[sinh sản]].
# [[sự|Sự]] [[sao chép]], [[sự]] [[sao]] [[lại]], [[sự]] [[mô phỏng]]; [[bản]] (bức tranh, bài văn... ) [[sao chép]]; [[bản]] (bức tranh, bài văn... ) [[mô phỏng]].
# [[sự]] [[sinh sản]].
# [[sự|Sự]] [[sao chép]], [[sự]] [[sao]] [[lại]], [[sự]] [[mô phỏng]]
# [[bản]] (bức tranh, bài văn... ) [[sao chép]]
# [[bản]] (bức tranh, bài văn... ) [[mô phỏng]].
# {{term|Vật lý}} [[sự|Sự]] [[phát]] [[lại]], [[sự]] [[lặp lại]].
#: ''sound '''reproduction''''' — sự phát lại âm
226.580

lần sửa đổi