Khác biệt giữa các bản “điều”

-trans-
(Sơ khai)
(-trans-)
# [[từ|Từ]]; [[câu]].
#: ''Người khôn mới nói nữa điều cũng khôn (ca dao).''
# [[sự thật|Sự thật]],; [[sự kiện]], sự [[xảy ra]].
# [[điều khoản|Điều khoản]].
# [[cớ|Cơ]].
 
{{-trans-}}
; từ; câu
{{đầu}}
* {{eng}}: [[word]]; [[sentence]]
{{giữa}}
* {{spa}}: [[palabra]] {{f}}; [[frase]] {{f}}
{{cuối}}
 
; sự thật; sự kiện
{{đầu}}
* {{eng}}: [[fact]]; [[event]], [[occurrence]], [[happening]]
{{giữa}}
* {{spa}}: [[hecho]] {{m}}; [[evento]] {{m}}
{{cuối}}
 
; điều khoản
{{đầu}}
* {{eng}}: [[clause]], [[article]], [[point]]
{{giữa}}
* {{spa}}: [[artículo]] {{m}}
{{cuối}}
 
{{-ref-}}