Khác biệt giữa các bản “nghề”

không có tóm lược sửa đổi
# [[Đồng nghĩa]] với [[nghề nghiệp]], [[nghệ nghiệp]]. [[Công]] [[việc]] [[hằng]] [[ngày]] làm để [[sinh nhai]].
#: '''''Nghề''' thợ tiện.''
## '''Nghề nghiệp''', [[đồng nghĩa]] với [[nghệ nghiệp]], '''Nghề'''nghề làm để mưu sống.
##: ''Mỗi người phải có một '''nghề nghiệp'''''.
##'''Nghề ngỗng''': nghề, dùng với ý xấu.
Người dùng vô danh