Khác biệt giữa các bản “foreign”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
{{-adj-}}
{{eng-adj}} {{IPA|/ˈfɔr.ən/}}
# (Thuộcthuộc) [[nước ngoài|Nước ngoài]], từ nước ngoài, ở nước ngoài, [[ngoại quốc]].
#: '''''foreign''' language'' — tiếng nước ngoài, ngoại ngữ
#: '''''foreign''' trade'' — ngoại thương