Khác biệt giữa các bản “trắng”

không có tóm lược sửa đổi
n
{{giữa}}
* {{rus}}: [[белый]] (''bělyĭ'')
* {{fra}}: [[blanc]] {{m}}, [[blanche]] {{f}}
* {{spa}}: [[blanco]] {{m}}, [[blanca]] {{f}}
* {{trv}}: [[bahagai]]
Người dùng vô danh