Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:newentries”

không có tóm lược sửa đổi
(rv)
{{{19|}}} | , [[{{{19}}}#{{{anchor|{{{name|}}}}}}|{{{19}}}]] }}{{#if:
{{{20|}}} | , [[{{{20}}#{{{anchor|{{{name|}}}}}}|{{{20}}}]] }} | {{#if:
{{{16|}}} | , <strong style="color: red">{{{16}}}</strong> }}{{#if:
{{{17|}}} | , <strong style="color: red">{{{17}}}</strong> }}{{#if:
{{{18|}}} | , <strong style="color: red">{{{18}}}</strong> }}{{#if: