Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:newentries”

rv
(Thử)
(rv)
#default = <span lang="{{{code}}}" xml:lang="{{{code}}}">
}}<!--
-->[[{{{1}}}#{{formatnum: {{{anchor|{{{name|}}}}}} }}|{{{1}}}]]{{#if:
{{{2|}}} | , [[{{{2}}}#{{formatnum: {{{anchor|{{{name|}}}}}} }}|{{{2}}}]] }}{{#if:
{{{3|}}} | , [[{{{3}}}#{{formatnum: {{{anchor|{{{name|}}}}}} }}|{{{3}}}]] }}{{#if:
{{{4|}}} | , [[{{{4}}}#{{formatnum: {{{anchor|{{{name|}}}}}} }}|{{{4}}}]] }}{{#if:
{{{5|}}} | , [[{{{5}}}#{{formatnum: {{{anchor|{{{name|}}}}}} }}|{{{5}}}]] }}{{#ifexpr:
{{{length|5}}} > 5 | {{#if:
{{{6|}}} | , [[{{{6}}}#{{formatnum: {{{anchor|{{{name|}}}}}} }}|{{{6}}}]] }}{{#if:
{{{7|}}} | , [[{{{7}}}#{{formatnum: {{{anchor|{{{name|}}}}}} }}|{{{7}}}]] }}{{#if:
{{{8|}}} | , [[{{{8}}}#{{formatnum: {{{anchor|{{{name|}}}}}} }}|{{{8}}}]] }}{{#if:
{{{9|}}} | , [[{{{9}}}#{{formatnum: {{{anchor|{{{name|}}}}}} }}|{{{9}}}]] }}{{#if:
{{{10|}}} | , [[{{{10}}}#{{formatnum: {{{anchor|{{{name|}}}}}} }}|{{{10}}}]] }} | {{#if:
{{{6|}}} | , <strong style="color: red">{{{6}}}</strong> }}{{#if:
{{{7|}}} | , <strong style="color: red">{{{7}}}</strong> }}{{#if:
}}{{#ifexpr:
{{{length|10}}} > 10 | {{#if:
{{{11|}}} | , [[{{{11}}}#{{formatnum: {{{anchor|{{{name|}}}}}} }}|{{{11}}}]] }}{{#if:
{{{12|}}} | , [[{{{12}}}#{{formatnum: {{{anchor|{{{name|}}}}}} }}|{{{12}}}]] }}{{#if:
{{{13|}}} | , [[{{{13}}}#{{formatnum: {{{anchor|{{{name|}}}}}} }}|{{{13}}}]] }}{{#if:
{{{14|}}} | , [[{{{14}}}#{{formatnum: {{{anchor|{{{name|}}}}}} }}|{{{14}}}]] }}{{#if:
{{{15|}}} | , [[{{{15}}}#{{formatnum: {{{anchor|{{{name|}}}}}} }}|{{{15}}}]] }} | {{#if:
{{{11|}}} | , <strong style="color: red">{{{11}}}</strong> }}{{#if:
{{{12|}}} | , <strong style="color: red">{{{12}}}</strong> }}{{#if:
}}{{#ifexpr:
{{{length|15}}} > 15 | {{#if:
{{{16|}}} | , [[{{{16}}}#{{formatnum: {{{anchor|{{{name|}}}}}} }}|{{{16}}}]] }}{{#if:
{{{17|}}} | , [[{{{17}}}#{{formatnum: {{{anchor|{{{name|}}}}}} }}|{{{17}}}]] }}{{#if:
{{{18|}}} | , [[{{{18}}}#{{formatnum: {{{anchor|{{{name|}}}}}} }}|{{{18}}}]] }}{{#if:
{{{19|}}} | , [[{{{19}}}#{{formatnum: {{{anchor|{{{name|}}}}}} }}|{{{19}}}]] }}{{#if:
{{{20|}}} | , [[{{{20}}}#{{formatnum: {{{anchor|{{{name|}}}}}} }}|{{{20}}}]] }} | {{#if:
{{{16|}}} | , <strong style="color: red">{{{16}}}</strong> }}{{#if:
{{{17|}}} | , <strong style="color: red">{{{17}}}</strong> }}{{#if:
{{{18|}}} | , <strong style="color: red">{{{18}}}</strong> }}{{#if: