Khác biệt giữa bản sửa đổi của “щелочной”

không có tóm lược sửa đổi
n (Corrections...)
Không có tóm lược sửa đổi
'''щелочн<u>о</u>й'''
# {{term|Có}} [[kiềm|Kiềm]].
#:'''''щелочн<u>о</u>йа<u>я</u>щелочная''' вод<u>а</u> ''— nước kiềm
#:'''''щелочной''' раств<u>о</u>р ''— ''хим. ''— dung dịch kiềm
#:'''''щелочной''' мет<u>а</u>лл ''— ''хим. ''— kim loại kiềm
10

lần sửa đổi