Khác biệt giữa các bản “cách mạng”

không có tóm lược sửa đổi
 
{{-vie-}}
[[Hình:Portrait of George Washington.jpeg|thumb|cách mạng]]
 
{{-pron-}}
{{-noun-}}
'''cách mạng'''
# Cuộc [[biến đổi]] lớn trong [[xã hội]], [[lật đổ]] đổ [[chế độ]] độ [[cũ]], [[xây dựng]] [[chế]] độ [[mới]] [[tiến bộ]] [[hơn]].
#: '''''Cách mạng''' tư sản Pháp''
# :'''''Cách mạng''' xã hội chủ nghĩa.''
# Cuộc đấu tranh [[nhằm]] làm [[biến đổi]] [[sâu sắc]] [[xã hội]].
#: ''Tham gia '''cách mạng'''.''
# Cuộc [[biến đổi]] [[nhằm]] làm [[thay đổi]] lớn, theo [[chiều]] [[hướng]] [[tiến bộ]], trong [[lĩnh vực]] nào đó.
#: '''''Cách mạng''' khoa học-kĩ thuật.''
#: ''-- kĩ thuật.''
#: ''Một cuộc '''cách mạng''' trong sinh vật học.''
# [[cách mạng tháng Tám|Cách mạng]] [[tháng]] [[Tám]], ([[nói]] [[tắt]]).
#: ''Trước '''Cách mạng'''.''
#: '''''Cách mạng''' Sau '''Cách mạng'''.''
 
{{-trans-}}
3.221

lần sửa đổi