Khác biệt giữa các bản “cách mạng”

không có tóm lược sửa đổi
n (Addition of the picture in vi-wiki)
'''cách mạng'''
# Cuộc [[biến đổi]] lớn trong [[xã hội]], [[lật]] đổ [[chế]] độ [[cũ]], [[xây dựng]] [[chế]] độ [[mới]] [[tiến bộ]] [[hơn]].
#: '''''Cách mạng''' tư sản. Pháp''
#: ''Pháp''
# Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
# Cuộc đấu tranh [[nhằm]] làm [[biến đổi]] [[sâu sắc]] [[xã hội]].
# [[cách mạng|Cách mạng]] [[tháng]] [[Tám]], [[nói]] [[tắt]].
#: ''Trước.''
#: '''''Cách mạng''' Sau '''Cách mạng'''.''
#: ''Sau.''
#: '''''Cách mạng'''.''
 
{{-trans-}}
1.054

lần sửa đổi