Khác biệt giữa các bản “tích”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Import from Hồ Ngọc Đức' Free Vietnamese Dictionary Project)
 
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|t|í|c|h}}/}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[舃]]: [[tích]]
*[[舄]]: [[tích]], [[tả]]
*[[萆]]: [[bế]], [[bề]], [[tích]], [[tỳ]], [[tý]], [[tì]], [[tí]]
*[[劈]]: [[phách]], [[tích]], [[bích]]
*[[脊]]: [[tích]]
*[[膌]]: [[tích]]
*[[椑]]: [[bế]], [[bề]], [[tích]], [[bì]]
*[[析]]: [[tích]], [[tứ]]
*[[㺓]]: [[tích]]
*[[昔]]: [[thác]], [[tích]], [[thố]]
*[[踖]]: [[tích]]
*[[皙]]: [[tích]]
*[[辟]]: [[phách]], [[tịch]], [[thí]], [[bễ]], [[bách]], [[tích]], [[phích]], [[tị]], [[bích]], [[tỵ]]
*[[躄]]: [[tích]]
*[[锡]]: [[tích]]
*[[瘠]]: [[tích]], [[tương]]
*[[蜥]]: [[tích]]
*[[蜤]]: [[tích]]
*[[焨]]: [[tích]]
*[[錫]]: [[tích]]
*[[㒪]]: [[tích]]
*[[蹟]]: [[tích]]
*[[霹]]: [[soạn]], [[tịch]], [[tích]], [[phích]], [[loan]]
*[[鶺]]: [[tích]]
*[[澼]]: [[tịch]], [[tích]], [[phích]]
*[[績]]: [[tích]]
*[[襀]]: [[tích]]
*[[腊]]: [[tịch]], [[tích]], [[lạp]]
*[[淅]]: [[tích]], [[tý]], [[tí]]
*[[躃]]: [[tích]]
{{mid}}
*[[緆]]: [[tích]]
*[[塉]]: [[tích]]
*[[㭊]]: [[tích]]
*[[積]]: [[tích]], [[tí]]
*[[蹐]]: [[tích]]
*[[擗]]: [[tịch]], [[tích]], [[phích]], [[bịch]], [[bích]]
*[[癖]]: [[tích]], [[phích]]
*[[浙]]: [[tích]], [[triết]], [[chiết]]
*[[臘]]: [[tịch]], [[tích]], [[lạp]]
*[[惜]]: [[tích]]
*[[潟]]: [[tích]], [[tả]]
*[[襞]]: [[tích]], [[bích]]
*[[跡]]: [[tích]]
*[[矠]]: [[sáo]], [[tích]]
*[[勣]]: [[tích]]
*[[鹡]]: [[tích]]
*[[磧]]: [[thích]], [[tích]], [[trách]]
*[[绩]]: [[tích]]
*[[积]]: [[tích]], [[tí]]
*[[蕮]]: [[gian]], [[tích]], [[ôn]], [[uẩn]]
*[[晰]]: [[tích]]
*[[晳]]: [[chẩn]], [[chế]], [[tích]], [[triết]]
*[[滴]]: [[trích]], [[thích]], [[tích]]
*[[磶]]: [[tích]]
*[[迹]]: [[tích]]
*[[僻]]: [[tịch]], [[tích]]
*[[㫺]]: [[tích]]
*[[裼]]: [[thích]], [[tích]], [[thế]]
*[[礔]]: [[tích]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[舃]]: [[tích]]
*[[舄]]: [[tích]]
*[[脊]]: [[tích]]
*[[躃]]: [[tích]]
*[[析]]: [[tích]]
*[[昔]]: [[tích]]
*[[踖]]: [[tích]]
*[[皙]]: [[tích]]
*[[辟]]: [[tịch]], [[thí]], [[bễ]], [[tích]], [[phích]]
*[[躄]]: [[tích]]
*[[瘠]]: [[tích]]
*[[蜥]]: [[tích]]
*[[錫]]: [[tích]]
*[[潟]]: [[tích]]
*[[霹]]: [[tích]], [[phích]]
{{mid}}
*[[績]]: [[tích]]
*[[淅]]: [[tích]]
*[[積]]: [[tích]], [[tí]]
*[[蹐]]: [[tích]]
*[[癖]]: [[tích]], [[phích]]
*[[惜]]: [[tích]]
*[[蹟]]: [[tích]]
*[[跡]]: [[tích]]
*[[勣]]: [[tích]]
*[[晰]]: [[tích]]
*[[滴]]: [[trích]], [[tích]]
*[[迹]]: [[tích]]
*[[僻]]: [[tích]]
*[[裼]]: [[tích]], [[thế]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[舃]]: [[tích]]
*[[舄]]: [[dãi]], [[tịch]], [[tích]]
*[[萆]]: [[tỳ]], [[xế]], [[tích]]
*[[脊]]: [[tích]]
*[[樍]]: [[tích]]
*[[膌]]: [[tích]]
*[[析]]: [[chiết]], [[tách]], [[tích]]
*[[躃]]: [[tích]]
*[[昔]]: [[tếch]], [[thách]], [[tách]], [[tích]]
*[[踖]]: [[tếch]], [[tích]]
*[[皙]]: [[tích]]
*[[辟]]: [[thịch]], [[tịch]], [[phích]], [[tỵ]], [[bách]], [[phách]], [[vếch]], [[vết]], [[tích]], [[bích]]
*[[躄]]: [[tích]]
*[[锡]]: [[ưởng]], [[tích]]
*[[瘠]]: [[tích]]
*[[蜥]]: [[tích]]
*[[蜤]]: [[tích]]
*[[錫]]: [[thiếc]], [[xích]], [[tích]]
*[[蹟]]: [[tích]]
*[[唶]]: [[trách]], [[tá]], [[tích]], [[tuếch]]
*[[霹]]: [[phích]], [[tích]]
*[[鶺]]: [[chích]], [[tích]]
*[[澼]]: [[phích]], [[tích]]
*[[績]]: [[tích]]
*[[襀]]: [[tích]]
*[[淅]]: [[tích]]
{{mid}}
*[[鹡]]: [[tích]]
*[[塉]]: [[tích]]
*[[腊]]: [[tịch]], [[lạp]], [[chạp]], [[tích]]
*[[積]]: [[tích]]
*[[蹐]]: [[tích]]
*[[剔]]: [[dịch]], [[thế]], [[tích]]
*[[擗]]: [[tịch]], [[phích]], [[vích]], [[tích]], [[bịch]], [[phịch]], [[bích]]
*[[癖]]: [[tịch]], [[phích]], [[tích]]
*[[惜]]: [[tiếc]], [[tích]]
*[[潟]]: [[tích]]
*[[跡]]: [[tích]]
*[[矠]]: [[tích]], [[sáo]]
*[[勣]]: [[tích]]
*[[繢]]: [[hội]], [[tích]]
*[[菥]]: [[tích]]
*[[磧]]: [[trái]], [[thích]], [[tích]]
*[[绩]]: [[tích]]
*[[󰓫]]: [[tích]]
*[[积]]: [[tích]]
*[[蕮]]: [[tích]]
*[[晰]]: [[tích]]
*[[滴]]: [[đích]], [[nhích]], [[tách]], [[rích]], [[nhếch]], [[trích]], [[thích]], [[tích]]
*[[迹]]: [[tích]]
*[[僻]]: [[tịch]], [[tích]]
*[[裼]]: [[tễ]], [[thế]], [[tích]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
Tích
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
[[Thể loại:Danh từ tiếng Việt]]
5.876

lần sửa đổi