Khác biệt giữa các bản “tô”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Import from Hồ Ngọc Đức' Free Vietnamese Dictionary Project)
 
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|t|ô}}/}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[稣]]: [[tô]]
*[[酥]]: [[tô]]
*[[蘇]]: [[tố]], [[tô]]
*[[甦]]: [[tô]]
*[[蒩]]: [[tô]]
*[[穊]]: [[tô]], [[kí]], [[ký]], [[lục]]
*[[囌]]: [[tô]]
{{mid}}
*[[苏]]: [[tố]], [[tô]]
*[[穌]]: [[tô]]
*[[𤯳]]: [[tô]]
*[[苴]]: [[trạ]], [[tô]], [[tư]], [[tra]], [[thư]], [[thỏ]]
*[[蘓]]: [[tô]]
*[[萹]]: [[phiên]], [[tô]], [[biển]]
*[[租]]: [[tô]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[酥]]: [[tô]]
*[[蘇]]: [[tô]]
*[[甦]]: [[tô]]
{{mid}}
*[[囌]]: [[tô]]
*[[穌]]: [[tô]]
*[[租]]: [[tô]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[稣]]: [[tô]]
*[[酥]]: [[tô]]
*[[蘇]]: [[su]], [[tố]], [[to]], [[tô]], [[tua]]
*[[甦]]: [[tô]]
*[[蒩]]: [[tô]]
*[[穌]]: [[to]], [[tô]]
{{mid}}
*[[苏]]: [[tô]]
*[[囌]]: [[tô]]
*[[蘓]]: [[tô]]
*[[𥗹]]: [[tô]]
*[[租]]: [[to]], [[tô]], [[tò]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
{{đầu}}
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
[[Thể loại:Danh từ tiếng Việt]]
5.876

lần sửa đổi