Khác biệt giữa các bản “tứ”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Import from Hồ Ngọc Đức' Free Vietnamese Dictionary Project)
 
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|t|ứ}}/}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[咀]]: [[trớ]], [[chuỷ]], [[chủy]], [[chớ]], [[tữ]], [[tư]], [[tứ]], [[thư]], [[chá]]
*[[肂]]: [[túc]], [[tứ]]
*[[貄]]: [[tứ]]
*[[肆]]: [[thích]], [[tứ]], [[dị]]
*[[怬]]: [[tứ]]
*[[析]]: [[tích]], [[tứ]]
*[[亖]]: [[tứ]]
*[[思]]: [[tư]], [[tứ]], [[tai]]
*[[笥]]: [[tứ]]
*[[〤]]: [[tứ]]
*[[儩]]: [[tú]], [[tứ]]
*[[𦘨]]: [[tứ]], [[dị]]
*[[漬]]: [[trách]], [[tý]], [[tí]], [[tứ]]
*[[伺]]: [[tý]], [[tí]], [[tứ]]
*[[㣈]]: [[tứ]]
{{mid}}
*[[柶]]: [[tứ]]
*[[昨]]: [[đoạn]], [[tạc]], [[tứ]], [[dị]]
*[[赐]]: [[tứ]]
*[[泗]]: [[hứ]], [[tứ]]
*[[四]]: [[tứ]]
*[[剚]]: [[trị]], [[tứ]], [[trí]], [[chí]]
*[[賜]]: [[tứ]]
*[[駟]]: [[tứ]]
*[[葡]]: [[bồ]], [[tứ]]
*[[恣]]: [[tứ]], [[thư]], [[thứ]]
*[[𠃢]]: [[tứ]]
*[[柴]]: [[si]], [[sài]], [[tí]], [[trại]], [[tứ]], [[tái]]
*[[驷]]: [[tứ]]
*[[孶]]: [[tư]], [[tứ]]
*[[飼]]: [[tự]], [[tứ]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[恣]]: [[thư]], [[tứ]]
*[[剚]]: [[tứ]], [[chí]]
*[[笥]]: [[tứ]]
*[[肆]]: [[thích]], [[tứ]]
*[[儩]]: [[tứ]]
*[[泗]]: [[tứ]]
{{mid}}
*[[孶]]: [[tứ]], [[tư]]
*[[四]]: [[tứ]]
*[[伺]]: [[tứ]], [[tý]]
*[[思]]: [[tứ]], [[tư]], [[tai]]
*[[賜]]: [[tứ]]
*[[駟]]: [[tứ]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[葡]]: [[bồ]], [[tứ]]
*[[驷]]: [[tứ]]
*[[恣]]: [[tứ]], [[thư]]
*[[肂]]: [[tứ]]
*[[笥]]: [[tứ]]
*[[貄]]: [[tứ]]
*[[肆]]: [[tứ]]
*[[儩]]: [[tứ]]
*[[渍]]: [[tứ]]
*[[怬]]: [[tứ]]
{{mid}}
*[[漬]]: [[tứ]], [[tý]]
*[[赐]]: [[tứ]]
*[[柴]]: [[si]], [[tứ]], [[sầy]], [[tái]], [[sài]], [[thầy]], [[thày]], [[thài]], [[xầy]]
*[[泗]]: [[tứ]], [[tứa]]
*[[亖]]: [[tứ]]
*[[四]]: [[tớ]], [[tứ]], [[tư]]
*[[伺]]: [[tứ]], [[tí]]
*[[思]]: [[tứ]], [[tư]], [[tơ]], [[tay]], [[tai]]
*[[賜]]: [[tứ]]
*[[駟]]: [[tứ]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
{{đầu}}
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
[[Thể loại:Danh từ tiếng Việt]]
5.876

lần sửa đổi