Khác biệt giữa các bản “quyển”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Import from Hồ Ngọc Đức' Free Vietnamese Dictionary Project)
 
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|q|u|y|ể|n}}/}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[羂]]: [[quyển]]
*[[圈]]: [[quyền]], [[khuyên]], [[quyên]], [[quyển]]
*[[圏]]: [[quyền]], [[khuyên]], [[quyên]], [[quyển]]
*[[踡]]: [[quyền]], [[quyển]]
*[[帣]]: [[quyển]], [[quyến]]
*[[㢧]]: [[quyển]]
*[[锩]]: [[quyển]]
*[[蔨]]: [[quyển]]
*[[劵]]: [[quyển]], [[quyện]]
*[[蜷]]: [[quyền]], [[quyển]]
*[[錈]]: [[quyển]]
*[[券]]: [[khoán]], [[quyển]]
{{mid}}
*[[鬈]]: [[quyền]], [[quyển]]
*[[綣]]: [[quyển]]
*[[勌]]: [[quyển]], [[quyện]]
*[[惓]]: [[quyền]], [[quyển]]
*[[婘]]: [[quyền]], [[quyển]], [[quyến]]
*[[绻]]: [[quyển]]
*[[菤]]: [[quyển]]
*[[𡿨]]: [[quyển]], [[khuyển]]
*[[棬]]: [[quyền]], [[khuyên]], [[quyên]], [[quyển]]
*[[捲]]: [[quyền]], [[quyển]]
*[[卷]]: [[quyền]], [[quyển]], [[quyến]]
*[[巻]]: [[quyển]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[綣]]: [[quyển]]
*[[捲]]: [[quyền]], [[quyển]]
*[[圏]]: [[khuyên]], [[quyển]]
{{mid}}
*[[卷]]: [[quyền]], [[quyển]], [[quyến]]
*[[棬]]: [[khuyên]], [[quyển]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[管]]: [[quản]], [[quẩn]], [[quyển]]
*[[綣]]: [[cuộn]], [[quyển]]
*[[羂]]: [[quyển]]
*[[菤]]: [[quyển]]
*[[蔨]]: [[quyển]]
*[[锩]]: [[quyển]]
*[[圈]]: [[quyên]], [[khuyên]], [[quyền]], [[khoen]], [[quyển]]
*[[󰓰]]: [[quyển]]
*[[錈]]: [[quyển]]
*[[鬈]]: [[quăn]], [[quyền]], [[quyển]]
{{mid}}
*[[圏]]: [[quyên]], [[khuyên]], [[quyền]], [[quyển]]
*[[蜷]]: [[quyền]], [[quyển]]
*[[惓]]: [[quyền]], [[quyển]]
*[[捲]]: [[quén]], [[quen]], [[quấn]], [[cuốn]], [[quyền]], [[cuộn]], [[quyện]], [[quyển]]
*[[卷]]: [[quẹn]], [[quyến]], [[cuốn]], [[quyển]]
*[[婘]]: [[quyến]], [[quyển]]
*[[券]]: [[khoán]], [[cuốn]], [[quyển]]
*[[巻]]: [[quyển]]
*[[绻]]: [[quyển]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
{{đầu}}
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
[[Thể loại:Danh từ tiếng Việt]]
5.876

lần sửa đổi