Khác biệt giữa các bản “tường”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (robot Ajoute: fr)
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|t|ư|ờ|n|g}}/}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[羊]]: [[tường]], [[dương]]
*[[墙]]: [[tường]]
*[[戕]]: [[thương]], [[tường]]
*[[薔]]: [[tiết]], [[tường]], [[sắc]]
*[[嬙]]: [[tường]]
*[[庠]]: [[tường]]
*[[檣]]: [[tường]]
*[[丬]]: [[tường]]
*[[樯]]: [[tường]]
*[[蔷]]: [[tường]], [[sắc]]
*[[墻]]: [[tường]], [[tưng]]
*[[爿]]: [[tường]]
*[[孃]]: [[nương]], [[tường]]
*[[牂]]: [[tang]], [[tường]]
*[[牆]]: [[tường]]
{{mid}}
*[[翔]]: [[tường]], [[tưng]]
*[[蘠]]: [[tường]]
*[[捤]]: [[tường]]
*[[穡]]: [[tường]], [[sắc]]
*[[艢]]: [[tường]]
*[[祥]]: [[tường]]
*[[𦍤]]: [[tường]]
*[[廧]]: [[tường]]
*[[详]]: [[tường]], [[dương]]
*[[𤕪]]: [[tường]]
*[[嫮]]: [[hộ]], [[tường]]
*[[嫱]]: [[tường]]
*[[詳]]: [[tường]], [[dương]], [[tưng]]
*[[凵]]: [[khư]], [[khảm]], [[tường]]
*[[𢍿]]: [[tường]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[庠]]: [[tường]]
*[[檣]]: [[tường]]
*[[祥]]: [[tường]]
*[[牆]]: [[tường]]
*[[詳]]: [[tường]]
*[[戕]]: [[tường]]
{{mid}}
*[[翔]]: [[tường]]
*[[嬙]]: [[tường]]
*[[墻]]: [[tường]]
*[[爿]]: [[tường]]
*[[薔]]: [[tường]], [[sắc]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[庠]]: [[tường]]
*[[檣]]: [[tường]]
*[[艢]]: [[tường]]
*[[祥]]: [[tường]]
*[[廧]]: [[tường]]
*[[牆]]: [[tường]]
*[[详]]: [[tường]]
*[[丬]]: [[tường]]
*[[樯]]: [[tường]]
*[[嬙]]: [[tường]]
{{mid}}
*[[詳]]: [[tường]]
*[[戕]]: [[tường]]
*[[翔]]: [[tường]]
*[[𤕪]]: [[tường]]
*[[墙]]: [[tường]]
*[[墻]]: [[tường]]
*[[𤗼]]: [[tường]]
*[[爿]]: [[tường]]
*[[薔]]: [[tường]], [[sắc]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
{{đầu}}
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
[[Thể loại:Danh từ tiếng Việt]]
5.876

lần sửa đổi