Khác biệt giữa các bản “bận”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|b|ậ|n}}/}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[膑]]: [[bận]], [[tẫn]]
*[[趡]]: [[thủy]], [[bận]]
*[[髕]]: [[bận]], [[tẫn]]
{{mid}}
*[[髌]]: [[bận]], [[tẫn]]
*[[臏]]: [[tần]], [[bận]], [[tẫn]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[髕]]: [[bận]], [[tẫn]]
*[[臏]]: [[bận]], [[tẫn]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[𦁂]]: [[bận]], [[bộn]]
*[[絆]]: [[bán]], [[bện]], [[bấn]], [[bạn]], [[bận]], [[bặn]]
*[[半]]: [[bướng]], [[ban]], [[bán]], [[búng]], [[bận]], [[bớn]]
*[[遍]]: [[biến]], [[bận]]
*[[彬]]: [[băn]], [[bân]], [[bận]]
{{mid}}
*[[泮]]: [[bạn]], [[bận]], [[bợn]], [[bẩn]], [[phán]]
*[[𢏑]]: [[bắn]], [[bận]]
*[[𢭬]]: [[gạn]], [[bận]]
*[[𥾽]]: [[bện]], [[bền]], [[bịn]], [[bận]], [[bợn]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
{{đầu}}
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
[[Thể loại:Danh từ tiếng Việt]]
5.876

lần sửa đổi