Khác biệt giữa các bản “quý”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Import from Hồ Ngọc Đức' Free Vietnamese Dictionary Project)
 
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|q|u|ý}}/}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[季]]: [[quý]], [[quí]]
*[[蕢]]: [[quỹ]], [[quý]], [[quí]], [[khoái]], [[quĩ]]
*[[炅]]: [[cảnh]], [[quế]], [[quýnh]], [[quý]], [[quí]]
*[[愧]]: [[quý]], [[quí]]
*[[㑧]]: [[quý]], [[quí]]
*[[瞆]]: [[quý]], [[quí]]
*[[瞶]]: [[quý]], [[quí]]
*[[簣]]: [[quỵ]], [[quỹ]], [[quị]], [[quý]], [[quí]], [[quĩ]]
*[[䰎]]: [[quý]], [[quí]]
*[[瑰]]: [[khôi]], [[quý]], [[quí]], [[côi]]
{{mid}}
*[[贵]]: [[quý]], [[quí]]
*[[痵]]: [[điển]], [[quý]], [[quí]]
*[[䝿]]: [[quý]], [[quí]]
*[[貴]]: [[quý]], [[quí]]
*[[癸]]: [[quý]], [[quí]]
*[[悸]]: [[quý]], [[quí]]
*[[鯚]]: [[quý]], [[quí]]
*[[睽]]: [[khê]], [[khuê]], [[quý]], [[quí]]
*[[媿]]: [[quý]], [[quí]], [[quy]], [[qui]]
*[[猤]]: [[quý]], [[quí]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[季]]: [[quý]]
*[[愧]]: [[quý]]
*[[貴]]: [[quý]]
{{mid}}
*[[瞶]]: [[quý]]
*[[癸]]: [[quý]]
*[[悸]]: [[quý]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[季]]: [[quỳ]], [[cuối]], [[quý]], [[quí]]
*[[愧]]: [[quý]]
*[[瞶]]: [[quý]]
*[[贵]]: [[quý]]
*[[痵]]: [[quý]]
*[[貴]]: [[quý]], [[quí]], [[quới]]
{{mid}}
*[[癸]]: [[quì]], [[quấy]], [[quậy]], [[quý]], [[quí]]
*[[悸]]: [[quý]]
*[[鯚]]: [[quý]]
*[[睽]]: [[khuê]], [[khê]], [[quý]], [[khóe]]
*[[媿]]: [[quý]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
{{đầu}}
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
[[Thể loại:Danh từ tiếng Việt]]
5.876

lần sửa đổi