Khác biệt giữa các bản “nào”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Import from Hồ Ngọc Đức' Free Vietnamese Dictionary Project)
 
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|n|à|o}}/}}
 
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[㝹]]: [[nao]], [[nau]], [[nào]], [[niu]]
*[[閙]]: [[náo]], [[náu]], [[nào]], [[nháo]]
*[[鬧]]: [[náo]], [[náu]], [[nao]], [[nào]]
{{mid}}
*[[闹]]: [[náo]], [[nào]]
*[[芾]]: [[phế]], [[phị]], [[phất]], [[phí]], [[nào]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
{{đầu}}
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
[[Thể loại:Phó từ tiếng Việt]]
5.876

lần sửa đổi