Khác biệt giữa các bản “tăng”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Import from Hồ Ngọc Đức' Free Vietnamese Dictionary Project)
 
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|t|ă|n|g}}/}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[橧]]: [[tằng]], [[tăng]]
*[[僧]]: [[tăng]]
*[[罾]]: [[tăng]]
*[[繒]]: [[tắng]], [[tăng]]
*[[䮪]]: [[tăng]]
*[[噌]]: [[tằng]], [[tăng]]
*[[缯]]: [[tăng]]
*[[憎]]: [[dịch]], [[tăng]]
*[[鬙]]: [[man]], [[tăng]]
{{mid}}
*[[矰]]: [[tăng]]
*[[墓]]: [[tăng]], [[mộ]]
*[[嶒]]: [[tằng]], [[tăng]]
*[[増]]: [[tăng]]
*[[騬]]: [[tăng]]
*[[曾]]: [[tằng]], [[tầng]], [[tăng]]
*[[鄫]]: [[tằng]], [[tăng]]
*[[增]]: [[tăng]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[僧]]: [[tăng]]
*[[橧]]: [[tằng]], [[tăng]]
*[[憎]]: [[tăng]]
*[[矰]]: [[tăng]]
{{mid}}
*[[繒]]: [[tăng]]
*[[増]]: [[tăng]]
*[[罾]]: [[tăng]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[熷]]: [[tưng]], [[tăng]]
*[[橧]]: [[tăng]]
*[[僧]]: [[tăng]]
*[[罾]]: [[tăng]]
*[[繒]]: [[tăng]]
*[[󰏾]]: [[tăng]]
*[[噌]]: [[tung]], [[tăng]], [[tằng]]
*[[缯]]: [[tăng]]
*[[憎]]: [[tăng]]
{{mid}}
*[[鬙]]: [[tăng]]
*[[矰]]: [[tăng]]
*[[嶒]]: [[tăng]], [[tằng]]
*[[増]]: [[tăng]], [[từng]]
*[[騬]]: [[tăng]]
*[[曾]]: [[tưng]], [[tăng]], [[tằng]], [[tâng]], [[từng]], [[tơn]]
*[[鄫]]: [[tăng]]
*[[增]]: [[tăng]], [[tâng]], [[tầng]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
{{đầu}}
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
[[Thể loại:Động từ tiếng Việt]]
5.876

lần sửa đổi