Khác biệt giữa các bản “cao”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Corrections...)
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
{{-pron-}}
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|c|a|o}}/}}
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[薅]]: [[hao]], [[cao]]
*[[嚆]]: [[hao]], [[cao]]
*[[皋]]: [[hao]], [[cao]], [[hạo]]
*[[㰏]]: [[cao]]
*[[咎]]: [[cao]], [[cữu]]
*[[皐]]: [[cao]]
*[[羔]]: [[cao]]
*[[高]]: [[cao]]
*[[鼛]]: [[cao]]
*[[皞]]: [[hao]], [[cao]], [[hạo]]
*[[𦒢]]: [[cao]]
*[[窯]]: [[cao]], [[dao]], [[diêu]]
*[[餻]]: [[cao]], [[tố]]
*[[蒿]]: [[hao]], [[cao]]
*[[藁]]: [[cao]], [[cảo]]
*[[槀]]: [[cao]], [[cảo]]
*[[橋]]: [[kiếu]], [[kiều]], [[kiểu]], [[cao]], [[khiêu]], [[lương]]
*[[翶]]: [[cao]]
*[[髙]]: [[cao]]
{{mid}}
*[[撢]]: [[cao]], [[đạn]], [[đàm]], [[thám]]
*[[糕]]: [[cao]]
*[[槔]]: [[cao]], [[ác]]
*[[槸]]: [[nghệ]], [[niết]], [[cao]]
*[[篙]]: [[cao]]
*[[桥]]: [[kiếu]], [[kiều]], [[kiểu]], [[cao]], [[khiêu]]
*[[櫜]]: [[cao]]
*[[膏]]: [[cao]], [[cáo]]
*[[嗥]]: [[hào]], [[tạo]], [[cao]]
*[[睪]]: [[cao]], [[trạch]], [[đố]], [[nhiếp]], [[dịch]]
*[[臯]]: [[cao]]
*[[臮]]: [[cao]], [[kí]], [[ký]]
*[[翱]]: [[cao]], [[ngao]]
*[[橰]]: [[cao]]
*[[嗶]]: [[cao]], [[tất]]
*[[槹]]: [[cao]]
*[[筸]]: [[cao]], [[can]]
*[[翺]]: [[cao]]
*[[睾]]: [[cao]], [[trạch]], [[đố]], [[nhiếp]], [[dịch]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[膏]]: [[cao]], [[cáo]]
*[[橋]]: [[kiều]], [[cao]], [[khiêu]]
*[[皋]]: [[cao]]
*[[翶]]: [[cao]]
*[[臯]]: [[cao]]
*[[咎]]: [[cao]], [[cữu]]
*[[皐]]: [[cao]]
*[[櫜]]: [[cao]]
{{mid}}
*[[糕]]: [[cao]]
*[[羔]]: [[cao]]
*[[筸]]: [[cao]]
*[[篙]]: [[cao]]
*[[高]]: [[cao]]
*[[餻]]: [[cao]]
*[[槹]]: [[cao]]
*[[睾]]: [[cao]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[熇]]: [[cao]], [[hốc]]
*[[皋]]: [[hao]], [[cau]], [[cao]]
*[[膏]]: [[cao]], [[cáo]]
*[[咎]]: [[cao]], [[cữu]]
*[[皐]]: [[cau]], [[cao]]
*[[羔]]: [[cao]]
*[[󰒗]]: [[cao]]
*[[鼛]]: [[cao]]
*[[餻]]: [[cao]]
*[[藁]]: [[cảo]], [[cao]], [[kiểu]]
*[[槀]]: [[cảo]], [[cao]]
*[[髙]]: [[cao]], [[sào]]
*[[糕]]: [[cao]]
{{mid}}
*[[槔]]: [[cau]], [[cao]]
*[[篙]]: [[cao]], [[sào]], [[gàu]], [[gầu]]
*[[高]]: [[cao]], [[sào]]
*[[櫜]]: [[cao]]
*[[𥢐]]: [[cau]], [[cao]]
*[[睪]]: [[dịch]], [[cao]]
*[[臯]]: [[cau]], [[cao]]
*[[臮]]: [[cao]], [[ký]]
*[[翱]]: [[cao]]
*[[橰]]: [[cau]], [[cao]]
*[[槹]]: [[cau]], [[cao]], [[gàu]], [[gạo]]
*[[睾]]: [[cao]]
{{bottom}}
 
{{-adj-}}
 
[[nl:cao]]
{{-ref-}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
5.876

lần sửa đổi