Khác biệt giữa các bản “trát”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
*[[剳]]: [[tráp]], [[trát]]
*[[椓]]: [[trạc]], [[trác]], [[trát]]
*[[扎]]: [[trát]]
{{mid}}
*[[扎]]: [[trát]]
*[[挓]]: [[tha]], [[trát]]
*[[䥷]]: [[trắc]], [[siết]], [[soạt]], [[trát]]
*[[眨]]: [[trát]]
*[[札]]: [[trát]]
*[[紮]]: [[trát]]
{{mid}}
*[[紮]]: [[trát]]
*[[鍘]]: [[trát]]
*[[扎]]: [[trát]]
*[[扎]]: [[trít]], [[trướt]], [[trát]], [[trạt]]
*[[剳]]: [[trát]], [[chắp]]
*[[]]: [[trát]]
{{mid}}
*[[𣽗]]: [[trát]]
5.876

lần sửa đổi