Khác biệt giữa các bản “rụng”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
*[[梇]]: [[rụng]], [[lổng]], [[sồng]], [[róng]]
*[[湧]]: [[dộng]], [[rụng]], [[dũng]]
*[[𠰩]]: [[đùng]], [[rụng]]
{{mid}}
*[[用]]: [[dụng]], [[dộng]], [[rụng]], [[đụng]], [[vùng]], [[rùng]], [[dòng]], [[giùn]], [[giùm]], [[giùng]], [[dùng]]
*[[󰃏]]: [[rụng]]
{{mid}}
*[[𠰩]]: [[đùng]], [[rụng]]
*[[𣳔]]: [[ruồng]], [[giòng]], [[rúng]], [[rụng]], [[dông]], [[vùng]], [[sòng]], [[dòng]], [[rộng]], [[ròng]], [[giông]], [[song]], [[duồng]], [[dùng]]
*[[苚]]: [[rụng]]
*[[勇]]: [[rụng]], [[giõng]], [[dõng]], [[dũng]], [[xõng]]
*[[]]: [[rụng]], [[động]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
5.876

lần sửa đổi