Khác biệt giữa các bản “sàng”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Addition of Han-Nom information)
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
*[[牀]]: [[sàng]]
*[[床]]: [[sàng]]
*[[噇]]: [[sàng]], [[tràng]]
{{mid}}
*[[噇]]: [[sàng]], [[tràng]]
*[[橦]]: [[sàng]], [[đồng]], [[tràng]]
{{bottom}}
*[[𠳹]]: [[sàng]], [[sằng]], [[xằng]]
*[[牀]]: [[sàng]], [[giàng]], [[sàn]], [[giầng]], [[giường]]
*[[床]]: [[sàng]], [[ràng]], [[giàn]], [[giàng]], [[sường]], [[rương]], [[giường]]
{{mid}}
*[[床]]: [[sàng]], [[ràng]], [[giàn]], [[giàng]], [[sường]], [[rương]], [[giường]]
*[[󰊚]]: [[sàng]], [[nhàng]], [[giường]]
*[[]]: [[sàng]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
5.876

lần sửa đổi