Khác biệt giữa các bản “trát”

n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Import from Hồ Ngọc Đức' Free Vietnamese Dictionary Project)
 
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|t|r|á|t}}/}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[铡]]: [[chát]], [[trát]]
*[[紥]]: [[trát]]
*[[劄]]: [[cháp]], [[tráp]], [[trát]]
*[[眨]]: [[biếm]], [[triếp]], [[tráp]], [[trát]]
*[[軋]]: [[yết]], [[loát]], [[ca]], [[trát]]
*[[札]]: [[tráp]], [[trát]]
*[[剳]]: [[tráp]], [[trát]]
*[[椓]]: [[trạc]], [[trác]], [[trát]]
*[[扎]]: [[trát]]
{{mid}}
*[[挓]]: [[tha]], [[trát]]
*[[䥷]]: [[trắc]], [[siết]], [[soạt]], [[trát]]
*[[鍘]]: [[chát]], [[trát]]
*[[蚻]]: [[trát]]
*[[箚]]: [[cháp]], [[tráp]], [[trát]]
*[[紮]]: [[trát]]
*[[齟]]: [[trở]], [[chở]], [[tra]], [[thư]], [[trát]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[紥]]: [[trát]]
*[[眨]]: [[trát]]
*[[札]]: [[trát]]
*[[紮]]: [[trát]]
{{mid}}
*[[鍘]]: [[trát]]
*[[扎]]: [[trát]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[铡]]: [[trát]], [[chát]]
*[[紥]]: [[trát]], [[chét]]
*[[劄]]: [[trát]], [[tráp]], [[chệp]], [[chép]], [[trắp]], [[cháp]], [[chẹp]]
*[[眨]]: [[triếp]], [[trát]]
*[[札]]: [[trít]], [[trát]], [[trớt]], [[chát]]
*[[𣑌]]: [[trát]]
*[[扎]]: [[trít]], [[trướt]], [[trát]], [[trạt]]
*[[剳]]: [[trát]], [[chắp]]
*[[]]: [[trát]]
{{mid}}
*[[𣽗]]: [[trát]]
*[[淖]]: [[giạt]], [[náo]], [[trát]], [[xước]]
*[[鍘]]: [[trát]], [[chát]]
*[[蚻]]: [[trát]]
*[[箚]]: [[trát]], [[chép]], [[trắp]], [[cháp]]
*[[紮]]: [[trát]], [[chét]]
*[[齟]]: [[trở]], [[tra]], [[trát]], [[thư]], [[chở]]
*[[𤥨]]: [[trát]], [[trác]], [[chác]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
:* [[trật]]
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
[[Thể loại:Danh từ tiếng Việt]]
5.876

lần sửa đổi